Jag är lera
IMG_6762
image00002
IMG_6761
IMG_6788
IMG_6773
image00001

Jag är lera 

Performance på Sörmlands Museum 12 nov 2021

S L A M:s arbete med lera bjuder in till en upplevelse av leran som en aktör som bidrar till relationerna med livet på jorden genom egna aktiva handlingar. Det undersöker vad som händer om vi tror på och ger materian agens. När en byter perspektiv och bjuder in till ett medberoende, en samskapande dynamisk process där vi blir tillsammans? Om vi hela tiden förändras och blir i varandra så kan vi också få syn på saker som vi bara kan veta genom att göra och vara i varandra. Det handlar om ett ständigt flöde, att vetandet förändras med relationerna. (Barad 2003, 2007)