Erna

ERNA E SKÚLADÓTTIR


BIOGRAFI: SE

Erna E Skúladóttir Norge och Island. 
Född 1983 i Reykjavik, Island.

Utbildning: 2012–14 Master of Fine Art, Keramik, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Norge. 2010–11 Bachelor of Fine Arts, Keramik, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Norge.

www.ernaskuladottir.com


Erna Elínbjörg Skúladóttir har sitt ursprung i den keramiska världen och arbetar med mark- och jordbundna material. Hon agerar från en keramisk- och geologisk plattform och arbetar i platsspeci ka projekt. Sitt intresseområde beskriver hon som ”geomorfologiskt” – hur landskap förändras och omformas. Erna Elínbjörg Skúladóttir menar att hur landskapet formats geologiskt bygger på samma processer som lerans egna. Mycket sällan bränns objekten. På detta sätt behålls leran i sin öppenhet som mate- rial, och bibehåller sin potential för att åter- igen kunna förändras.


Arbetet handlar om plats och geologisk tid. Lager av tid som passerat. Det är platsspecifkt genom att det baseras på och visar de geologiska lager som Uppsala är byggt på. Dessa lager kan tolkas både som naturliga och kulturella, efter- som leran också har varit basen för industrin som var verksam i staden. Geologer refererar till dessa lager som arkiv.

–Erna E Skúladóttir


Foto/Photo: Erna Elínbjörg Skúladóttir

Title - Mountaintop (casting process).  Material - Silicone Year - 2016

BIOGRAPHY: ENG

Erna Elínbjörg Skúladóttir

Visual Artist and Educator Born 1983 in Reykjavik, Iceland. Lives in Norway and Iceland. Education: 2012–14 Master of Fine Art, Bergen Academy of Art and Design 2010–11, Bachelor of Fine Arts, Ceramics, Bergen Academy of Art and Design.

www.ernaskuladottir.com