OM SLAM

CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg,

Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn

ger näring till det keramiska landskapet.

SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa.

En skräll, ett brak och en sensation.


S L A M har sedan 2017 jobbat tillsammans

med curatioriella och konstnärliga samarbetsprojekt

i det utvidgade fältet där samtida keramik, konst och konsthantverk möts.

SLAM arbetar med att skapa projekt som genom

kunskapsutbyten och möten bygger professionella nätverk.KONTAKT:


Annika Enqvist,

curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08

Henny Linn Kjellberg,

www.hennylinn.se

curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12

Karin Auran Frankenstein ,

www.karinfrankenstein.se


curator SLAM tel +46 73 33 23

Moa Lönn,

www.moalonn.com

curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60

CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.

KONTAKT:


Annika Enqvist,

curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08

Henny Linn Kjellberg,

curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12

Karin Auran Frankenstein ,

curator SLAM tel +46 73 33 23

Moa Lönn,

curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60