Pauliina

PAULIINA PÖLLÄNEN(FI)


Pauliina Pöllänen

London, Storbritannien
. Född 1983 i Finland. Utbildning: 2010–12 Master of Arts, kunst, keramikk, Kunsthøg- skolen i Oslo, Norge. 2002–06 Bacherol of Design, Glass & Ceramics, Kuopio Design Academy, Finland. www.pauliinapollanen.net


Pauliina Pöllänens arbete speglar dels om- vandlingar av fysiska utrymmen, dels sociala och historiska uttryck som hon tolkar gen- om lera. Hon frågar sig hur vi kan förstå tidigare tiders motivvärldar, estetiska ut- tryck och normer idag och undrar vad samlaren har för roll och uppgift i en tid när många platser förhåller sig till att fab- rikernas produktion har stannat. I sina arkitektoniska arbeten spelar Pöllänen med hjälp av antropomorfa verk på vår förståelse av den byggda miljön som omger oss. I rymder och former visar Pöllänen något svårfångat, osynligt och ändå konkret – skiftena mellan externa och interna plats- er och de mellanrum som nns inbäddade däremellan.


Det är fascinerande när föremål blir en del av det mentala språket, och integreras i det kollek- tiva arvet. Hur deras kvardröjande menings- bärande motiv och bruksfunktioner kan förstås idag, vad de representerar nu. Vad var det till exempel som gjorde att det kändes vettigt med alla dessa nakna kvinnokroppar som en efter en placerades på Upsala Ekebys askfat vid tiden för produktionen? Jag gillar tvetydigheten i äldre tiders, forntida kärl – att upptäcka deras djurformationer och se hur de har håligheter både här och där. De är inte så funktionella. Jag gör själv gärna skålar som man inte får plats med något inuti. De blir en slags metaforiska kärl som får oss att upp- leva föremålen på ett annorlunda sätt både visuellt och taktilt.

–Pauliina Pöllänen

Cat Figurines, 2018 Pauliina Pöllänen

Foto/Photo: Pauliin Pöllänen

BIOGRAPHY: ENG

Pauliina Pöllänen

Artist and Educator Born 1983 in Northeastern Finland. Lives in London, United Kingdom. Education: 2010–12 MA Visual Arts, Department of Ceramics, Oslo National Academy of the Arts, Norway, 2002–06 BA Ceramic and Glass Design, Kuopio Design Academy, Finland.

www.pauliinapollanen.net 

CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.

KONTAKT:


Annika Enqvist,

curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08

Henny Linn Kjellberg,

curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12

Karin Auran Frankenstein ,

curator SLAM tel +46 73 33 23

Moa Lönn,

curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60