Matilda

MATILDA HARITZ SVENSON (SE)

Matilda Haritz Svenson

Siljansnäs, Dalarna, Sverige
. Född 1982 i Gustafs. Utbildning: 2009–11 Master of Fine Arts, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg. 2005–08 Bachelor of Fine Arts Högskolan för Designoch Konsthantverk, Göteborg. 
2007 Utbyte International Ceramics Studio, Kecskemét, Ungern.

www.matildaharitzsvenson.com


Matilda Haritz Svenson arbetar med hand- byggda keramiska skulpturer. De flesta föremålen är vedbrända, en tidskrävande och arbetsam process som lämnar tydliga spår på ytan beroende bland annat på atmosfären i ugnen och hur mycket aska som som smälter på föremålen. Hon arrangerar föremålen till en slags situationer, eller scenografier, där de relaterar till, eller till och med inkräktar på varandra. Installation- erna aktiveras sedan genom att besökaren bjuds in att interagera med delarna genom att röra vid dem, sätta igång en pendling, en kedjereaktion.Tanken är att de keramiska medspelarna på scenen leder vidare in i rumsliga undersökningar och skapar en spänning mellan besökare och föremål.


För mig handlar det så mycket om att objekten ska vara mer än objekt. Och om viljan att bygga ett rum, ett eget universum att leka i. Det var först när jag kom på att jag kunde använda föremål i grupp som jag kände att frustrationen över vad jag skulle med föremålen till försvann. Först då hittade de hem, blev klara. Ett objekt räcker inte, är inte ett universum. De behöver ju varandra och de behöver oss.

–Matilda Haritz Svenson

Hanne Mago Wiklund, Ting som inte finns och tingen utan namn, 2018

Foto/Photo: Matilda Haritz Svenson

BIOGRAPHY: ENG

Matilda Haritz Svenson Ceramic Artist Born 1982 in Gustafs, Sweden. Lives in Siljansnäs, Dalarna, Sweden. Education: Master of Fine Art, School of Design and Craft, 2011, Göteborg. 

www.matildaharitzsvenson.com

CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.

KONTAKT:


Annika Enqvist,

curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08

Henny Linn Kjellberg,

curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12

Karin Auran Frankenstein ,

curator SLAM tel +46 73 33 23

Moa Lönn,

curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60