Ivana

IVANA KRÁLÍKOVÁ

BIOGRAFI: SE

Ivana Králíková

Stockholm, Sverige
 Född 1980 i Zlín,Tjeckien tidigare Tjeckoslovakien. Utbildning: 2013–14 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. 2008–10 Master of Fine Art, Keramik och Glas, Konstfack, Stockholm, Sverige. 2008 Utbytesstudent Keramik och Glas, Konstfack, Stockholm.

www.ivanakralikova.com


Ivana Králíkovás praktik är keramikbaserad och omfattar skulptur, video, performance, musik, installationer och miljöer. Hon inspireras av metallurgi, elektronik och medicinsk geologi och använder sig av interdisciplinära samarbeten när hon utvecklar metoder för en samtida urban ler- och sedimentbaserad praktik. Králíková undersöker olika förutsättningar för markanvändning och hur material kan återanvändas.


Min konstnärliga praktik ändrades mycket när jag flyttade till Sverige och har ändrats sen jag fick en fast bostad. Tidigare var den mobil och nomadisk. Nu jobbar jag med ”Gräv där du står”, ett långsiktigt pågående arbete, som är motsatsen till det. Jag undersöker hur under- använda material som ”skördas” på publika platser. Till exempel lera som en biprodukt på byggarbetsplatser, metall från bruksmaskiner; mobiltelefoner och datorer, och energi som alstras från lerbatterier. Jag tror att vad folk kallar ett material är något som de redan vet existerar, vilket jag anser kan vara lite begränsande. Alla produkter och material är bara i en fas av varande och egentligen i en process att bli något annat. Lera är ett utmärkt exempel på detta, där du kan uppleva den förvandlingen direkt med många sinnen.

–Ivana Králíková

Title: Gräv där du står / 40V ( room installation / audio performance ) material: earth and clay batteries, mp3 player, laptop.  at: Iaspis Öppet hus/Open House september/September 2017.

Foto/Photo: Jean-Baptiste Béranger

BIOGRAPHY: ENG

Ivana Králíková

Artist and Educator Born 1980 in Zlín,The Czech Republic. Lives in Stockholm, Sweden. Education: 2008 Konstfack, Stockholm, Sweden Ceramic and Glass, exchange student, 2008–10 Konstfack, Stockholm, Ceramic and Glass, MFA, 2013–14 The Royal Institute of Art, Stockholm, Sweden.

www.ivanakralikova.com

CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.

KONTAKT:


Annika Enqvist,

curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08

Henny Linn Kjellberg,

curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12

Karin Auran Frankenstein ,

curator SLAM tel +46 73 33 23

Moa Lönn,

curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60