Hedvig

HEDVIG WINGE (NO)

Hedvig Winge

Oslo, Norge Född 1968 i Mo i Rana, Norge. Utbildning: 2010–12 Master of Fine Arts, kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo, Norge. 2007–10 Bachelor of Fine Arts, kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo, Norge.

www.hedvigwinge.com


Hedvig Winge bygger storskaliga platsspecika installationer av textilier som hon doppar i ytande lera och sedan hänger, knyter och draperar i abstrakta former. Hon använder även material som papper, kartong, ståltråd, snöre, stålstänger och rep. Verken är processbaserade, performativa och balanserar mellan det planerade och det improviserade. Likt scenogra er skiftar de gradvis karaktär ju mer leran torkar. Nedbrytning, förvittring och närvaro är centrala element i arbetet, likaså spåren av rörelsen och kroppen under verkets till- blivelse och sårbarheten i processen.


Jag tycker om mina arbeten när de är helt ny- gjorda, våta, när de droppar, skälver, när leran fortfarande bildar bäckar på golvet och jag ännu inte vet i vilken riktning verket är på väg. Porlandet från lerhinken, rasslandet, rivandet, rörelsen, dammet, när repet går av, tyget rivs itu, pappret faller från väggen. Färgschattering arna i verket när det långsamt torkar och under lopp av natten ändrar karaktär från lerigt till knastertorrt.

–Hedvig Winge

BIOGRAPHY: ENG

Hedvig Winge

Artist Born 1968 in Mo in Rana, Norway. Lives in Oslo, Norway. Education: MA kunstfag, Kunsthøgskolen, Oslo, 2010–12, BA kunstfag. Kunsthøgskolen, Oslo, 2007–10.

www.hedvigwinge.com

 

CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.

KONTAKT:


Annika Enqvist,

curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08

Henny Linn Kjellberg,

curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12

Karin Auran Frankenstein ,

curator SLAM tel +46 73 33 23

Moa Lönn,

curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60