Martin

MARTIN WOLL GODAL (NO)


BIOGRAFI: SEMartin Woll Godal Arendal, Norge. 
Född: 1982 i Bærum, Norge. Utbildning: 2005–07 Master of Fine Arts, kunst, Kunst- og Designhøgskolen Bergen, 2002–05 Bachelor of Fine Arts, spesialisert kunst, Kunst- og Design- høgskolen i Bergen, Norge.

www.wollgodal.com
Martin Woll Godal bygger platsspecifika storskaliga keramiska installationer. Installationerna är temporära och utforskar rummet och dess volymer samt platsen som de upptar, både fysiskt och psykiskt. De keramiska modulerna fungerar som byggstenar och anpassas till lokala förutsättningar för att binda samman rum. De arkitektoniska interventionerna kan ta över en plats eller göra omgivningen till en del av sig själv. Woll Godal utforskar volym med hjälp av moduler, rytm, lera, keramik, färg, arkitektur, skulptur och landskap. Modulerna är den viktigaste variabeln, ett verktyg för att kunna bygga storskaliga konstruktioner och för att anpassa verket till platsen.Jag har alltid tyckt väldigt mycket om att uppsöka, uppleva och vara i olika typer av arkitektur och fysiska platser. Att gå in i och röra sig genom en plats och att vara medveten om den egna kroppen i förhållande till omgivningen. Jag tycker att det är spännande när man börjar tänka på det man omges av, både formmässigt men också som en upplevelse, hur man låter sig påverkas när man rör sig. En stor gran täckt med snö med nedhängande grenar skapar ett rum helt naturligt. Ett rum behöver inte alltid vara begränsat av väggar utan kan också definieras av objekt som placeras ut.


–Martin Woll GodalFoto/Photo: Martin Woll Godal


BIOGRAPHY: ENG


Martin Woll Godal Artist

Born 1982 in Bærum, Norway. Lives in Aren- dal, Norway. Education: 2005–07: Master of Fine Art, Bergen Academy of Art and Design. 2002–05: Bachelor of Fine Arts, Ceramics, Bergen Academy of Art and Design.


www.wollgodal.com

CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.


KONTAKT:Annika Enqvist,


curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08


Henny Linn Kjellberg,


curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12


Moa Lönn,


curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60


UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen - Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.