Hanne

HANNE MAGO WIKLUND (SE)


Hanne Mago Wiklund

Stockholm, Sverige. 
Född 1981 i Siljansnäs, Sverige. Utbildning: 2011–13 Master of Fine Art, Keramik och Glas, Konstfack, Stockholm. 2008–11, Bachelor of Fine Art, Keramik och Glas, Konstfack, Stockholm. 2007–08 Kongelige Danske Kunstakademi, Designskolen, København, Danmark.


www.hannemagowiklund.com
Hanne Mago Wiklund ägnar stor uppmärksamhet åt det som vi vanligtvis knappt lägger märke till, som vi bara passerar. När hon gjuter noggrant utförda kopior av helt vardagliga pappåsar och kartonger eftersträvar Wiklund ändå inte fullt ut en trompe l’oeil-effekt. Medvetet lämnar hon spår av gjutprocessen i leran. Det får oss att stanna upp och re ektera. Installationen väcker tankar kring industrilager, masstillverkning, handel och värde.Wiklund söker ett slags ”liminal space”, ett tillstånd som kan förklaras med att balansera på tröskeln till något nytt, att bli något annat. Spåren av gjutskarvarna låter objekten balansera på tröskeln mellan illusion och verklighet. Just i brytpunkten, i mellanrummet, uppstår spänningen och potentialen.Det handlar om att bevara och bearbeta erfarenheter – minnen – tillsammans med de föremål som jag har runtomkring mig. Genom att gjuta av och gjuta om dessa funna objekt, en process där varje detalj blir bevarad, blir det till en symbolisk gest; likt ett fryst ögonblick i tiden. Ett fotogra där den kemiska framkallningsprocessen sker i leran.


–Hanne Mago Wiklund


Hanne Mago Wiklund, Ting som inte finns och tingen utan namn, 2018

Foto/Photo: Therese Asplund


BIOGRAPHY: ENG


Hanne Mago Wiklund Artist and Educator Born 1981 in Dalarna, Sweden. Lives in Stockholm, Sweden. Education: 2007–08 The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design, Denmark, 2008–11, BFA Konstfack, Ceramic & Glass, Sweden, 2011–13 MFA. Konstfack, Ceramic & Glass. Sweden.

www. hannemagowiklund.com

CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.


KONTAKT:Annika Enqvist,


curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08


Henny Linn Kjellberg,


curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12


Moa Lönn,


curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60


UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen - Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.