Erna

ERNA E SKÚLADÓTTIRBIOGRAFI: SEErna E Skúladóttir Norge och Island. 
Född 1983 i Reykjavik, Island.

Utbildning: 2012–14 Master of Fine Art, Keramik, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Norge. 2010–11 Bachelor of Fine Arts, Keramik, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Norge.

www.ernaskuladottir.com
Erna Elínbjörg Skúladóttir har sitt ursprung i den keramiska världen och arbetar med mark- och jordbundna material. Hon agerar från en keramisk- och geologisk plattform och arbetar i platsspeci ka projekt. Sitt intresseområde beskriver hon som ”geomorfologiskt” – hur landskap förändras och omformas. Erna Elínbjörg Skúladóttir menar att hur landskapet formats geologiskt bygger på samma processer som lerans egna. Mycket sällan bränns objekten. På detta sätt behålls leran i sin öppenhet som mate- rial, och bibehåller sin potential för att åter- igen kunna förändras.Arbetet handlar om plats och geologisk tid. Lager av tid som passerat. Det är platsspecifkt genom att det baseras på och visar de geologiska lager som Uppsala är byggt på. Dessa lager kan tolkas både som naturliga och kulturella, efter- som leran också har varit basen för industrin som var verksam i staden. Geologer refererar till dessa lager som arkiv.


–Erna E SkúladóttirFoto/Photo: Erna Elínbjörg Skúladóttir


Title - Mountaintop (casting process).  Material - Silicone Year - 2016


CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.


KONTAKT:Annika Enqvist,


curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08


Henny Linn Kjellberg,


curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12


Moa Lönn,


curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60


UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen - Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.


BIOGRAPHY: ENGErna Elínbjörg Skúladóttir


Visual Artist and Educator Born 1983 in Reykjavik, Iceland. Lives in Norway and Iceland. Education: 2012–14 Master of Fine Art, Bergen Academy of Art and Design 2010–11, Bachelor of Fine Arts, Ceramics, Bergen Academy of Art and Design.


www.ernaskuladottir.com