Christin

CHRISTIN JOHANSSON (SE/DK)


BIOGRAFI: SEChristin Johansson Holbaek, Danmark
Född 1974 i Norrköping, Sverige. Utbildning: 1999–02 Bachelor of Fine Arts, keramik, Kongelige Danske Kunstakademi, Design- skolen, Bornholm, Danmark. 2001 Kongelige Danske Kunstakademi, Designskolen, Køben- havn, Danmark. 1998–99 Thorstedlund Kunsthøjskole, Danmark.www.christin.dk


Christin Johansson konstnärliga verksamhet kan beskrivas som performativa keramiska iscensättningar. De innefattar rumsliga to- talinstallationer, rituella performance och ett utforskande av det sensoriska – det sinnliga – i relation till kroppens möte med leran. Utgångspunkten är den ordlösa kommunikationen med publiken, som bjuds in till en stunds gemensamt utforskande av leran. Under sex dagar i juni genomförs Christin Johanssons performance i strål- valvsrummet på Uppsala Slott, där hon byggt upp en rumsinstallation med en porslins- fontän där museets besökare bjuds in att delta. Från 8 juni nns möjlighet att besöka rummets gestaltning under museets guidade turer. Performancen dokumenteras med video och fotografi. På dagen är hon en stillsam lersyster i sitt kapell. En av möblerna är en utdragen lång säng där besökaren möter henne. På natten finns en annan energi. Det är skillnad på natt och dag. I rummet skapar hon ritualer som besökaren får ta del av, och hon hoppas att de har en känsla av att de mött sig själva i henne då de går ifrån henne. –Christin JohanssonPå dagen är hon en stillsam lersyster i sitt kapell. En av möblerna är en utdragen lång säng där besökaren möter henne. På natten finns en annan energi. Det är skillnad på natt och dag. I rummet skapar hon ritualer som besökaren får ta del av, och hon hoppas att de har en känsla av att de mött sig själva i henne då de går ifrån henne.


–Christin Johansson

Fotograf: Anders Møller


BIOGRAPHY: ENGChristin Johansson


Artist and Educator Born 1974 in Norrköping, Sweden. Lives in Holbaek, living in Danmark. Education: 1998–99 Thorstedlund Art School, 1999–02 Glass and Ceramics School (DK) 2001 Danish Design School.


www.christin.dk


CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.


KONTAKT:Annika Enqvist,


curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08


Henny Linn Kjellberg,


curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12


Moa Lönn,


curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60


UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen - Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.