BEYOND THE OBJECT

UTSTÄLLNING:


BEYOND THE OBJECT


Contemporary Nordic Ceramic ArtUPPSALA KONSTMUSEUM


2 juni – 16 september 2018UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen - Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.CURATORSGRUPP


Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg och Moa Lönn ger näring till det keramiska landskapet. SLAM som sörja, gyttja och föränderlig massa. En skräll, ett brak och en sensation.


KONTAKT:Annika Enqvist,


curator S L A M, tel + 46 702 05 83 08


Henny Linn Kjellberg,


curator S L A M, tel + 46 70 868 62 12


Moa Lönn,


curator S L A M, tel + 46 73 517 50 60


UTSTÄLLNINGEN OCH SEMINARIET BEYOND THE OBJECT 2018 GENOMFÖRS MED STÖD AV:Kulturnämnden Uppsala kommun, Kulturrådet Sverige, Nordisk kulturfond/HANDMADE, Längmanska kulturfonden, Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program, Estrid Ericsons Stiftelse, Region Uppsala, NKF – Nordiska konstförbundet, Geoveta AB, Bergen Kommune, City of Bergen - Norske Billedkunstnere, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund, Frame Contemporary Art Finland, Kulturrådet Norge och Utrikesdepartementet i Norge/Norwegian Crafts.


Medverkande konstnärer: Hedvig Winge (NO), Martin Woll Godal (NO), Ane Fabricius Christiansen (DK), Christin Johansson (DK), Ivana Králíková (SE), Matilda Haritz Svenson (SE), Hanne Mago Wiklund (SE), Pauliina Pöllänen (FI), Erna E Skúladóttir (IS).Curatorer: SLAM / Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn (SE)Utställningen Beyond the Object visar stora rumsliga installationer, performance och verk som mer liknar processer och undersökningar än färdiga fysiska föremål. Konstnärerna verkar i ett utvidgat experimentellt keramiskt fält. De utmanar vårt sätt att förstå lerans berättelser och möjligheter. Koreografier för föremål, stillsamma ler-ritualer och arkitektoniska byggstenar är några inslag i utställningen. Här finns också konstverk som utgår från keramiken som kulturbärare, vad det kollektiva minnet och samlandet står för idag. Andra verk skapar sociala sammanhang och utforskar olika medvetandenivåer i ett samspel mellan människa, material och plats. ”How better to know a place than to know the earth of a place?” (”Hur bättre känna en plats än att känna dess jord?”) frågade den amerikanska Earth Art-konstnären Michelle Stuart på 1960-talet då hon tog med sig jorden, själva marken in i gallerirummen och skapade en ny konstriktning. Likt Stuart har era av konstnärerna i utställningen också försökt förstå platser genom att analysera jorden, leran och dess mineraler. Med leran som redskap växer historier om människans brukande av land, industri, hantverk, energi och spiritualitet fram.
Vernissage lördag 2 juni 12.00–16.00Invigning 14.00Tal, performance och mingel Daniel Werkmäster, museichef och Rebecka Wigh Abrahamsson, intendent, hälsar välkommen. S L A M curatorsgrupp/Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn talar.13.30 Öppningsritual Her Porcelain Chapel med konstnären Christin Johansson på borggården.ENGLISH
Participating artists: Hedvig Winge (NO), Martin Woll Godal (NO), Ane Fabricius Christiansen (DK), Christin Johansson (DK), Ivana Králíková (SE), Matilda Haritz Svenson (SE), Hanne Mago Wiklund (SE), Pauliina Pöllänen (FI), Erna E Skúladóttir (IS).Curators: SLAM / Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn (SE)The exhibition Beyond the Object presents large spatial installations, performances and works that resemble processes and investigations rather than completed physical forms. Working in an expanded eld of experimental ceramic art, the artists challenge our way of understanding the narratives and the possibilities of clay. Choreographies for objects, tranquil clay rituals and architectural building blocks are some examples from the exhibition. Also included are works based on the ceramic as a carrier of culture – of that which the collective memory and collecting represent today. Clay is employed to explore different levels of consciousness, and there are works that create social contexts that investigate the relationship between people, materials and places. In the 1960s, the American Earth Art artist Michelle Stuart asked, “How better to know a place than to know the earth of a place?” Then she brought earth into the gallery and created a new art movement. Like Stuart, several of the artists in the exhibition attempt to better understand places by analysing the earth, the clay and its minerals. With clay as a tool, stories of how humans have used the land, industry, craft, energy and spirituality emerge.Opening Saturday 2 June 12.00–4.00 pmInauguration 2.00 pm.


Opening speeches, performance and mingle. Welcome by Daniel Werkmäster, Museum Director and Rebecka Wigh Abrahamsson, curator Uppsala Art Museum. Introduction by S L A M curators / Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Moa Lönn.